Inleiding Slavische taalkunde

2012-13: Inleiding Slavische taalkunde


Beschrijving

De cursus Inleiding Slavische taalkunde (studiegidsnummer 5641ITK1) omvat 5 ects en is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Tijd & plaats

De cursus wordt gegeven op de maandagen van 11.15 tot 13.00 uur in zaal 008A van Matthias de Vrieshof 4, in het 'WSD [Witte Singel Doelen]-complex' (klik hier voor een plattegrond).

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de collegestof en het op college en de website (StudentWebLogin) ter beschikking gestelde aanvullende materiaal.

 • Het tentamen vindt plaats op 23 mei 2013, 11-13 uur, in Lipsius 005.
 • De herkansing vindt plaats op 17 juni 2013, 11-13 uur, in Eyckhof 1/003C.

Rooster

Let op: in de loop van de college-cyclus zijn afwijkingen op het rooster mogelijk.

Literatuur: StudentWebLogin

College 1 op 4 februari
 • Inleiding
 • Overzicht van de Slavische en Baltische talen
College 2 op 11 februari
 • Slavisch binnen het Indo-Europees
 • Russisch binnen EuraziĆ«
 • Ontstaan, verspreiding en ontwikkeling van taal
 • Taaltypologie
College 3 op 18 februari
 • Historisch-vergelijkende methode
 • Oorsprong en ontwikkeling van het Slavisch
College 4 op 25 februari
 • Cyrillus en Methodius
 • Ontstaan van de eerste Slavische teksten: het Oudkerkslavisch
College 5 op 4 maart
 • De Russische taal in de middeleeuwen
College 6 op 11 maart
 • Ontstaan van de Russische standaardtaal
 • Ontwikkeling van het cyrillische alfabet in het Russisch
College 7 op 25 maart (Gastspreker: Simeon Dekker)
 • Fonetiek en fonologie van het modern Russisch
College 8 op 8 april (Gastspreker: Simeon Dekker)
 • Woordvorming van het modern Russisch
College 9 op 15 april (Gastspreker: Eugenie Stapert)
 • Russisch taalcontact in SiberiĆ«
College 10 op 22 april (Gastspreker: Jaap Kamphuis)
 • Russisch en Slavisch werkwoordaspect
College 11 op 29 april (Gastspreker: Jaap Kamphuis)
 • De belangrijkste taalkenmerken van het Pools en het Tsjechisch
College 12 op 6 mei (Gastspreker: Jaap Kamphuis)
 • De belangrijkste taalkenmerken van het Servisch/Kroatisch en Bulgaars
 • Voorbereiding op het tentamen en afsluiting