Russische Grammatica: Leerboek bij deze cursus. Klik hier voor een lijst met correcties.

Russische grammatica

2012-13: Russische grammatica 2


Beschrijving

In de tweedejaars BA-cursus Russische grammatica (5 ects, USIS code 5642ITVG2) worden specifieke onderwerpen uit de morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch behandeld en geoefend.

Leerdoel is het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in de Russische grammatica. De cursus bouwt voort op het propedeusevak Russische grammatica 1

Tijd & plaats

De cursus wordt gegeven op zeven woensdagen (hoorcollege) van 9.15 tot 11.00 uur in Eyckh. 3/005 en op zeven dinsdagen (werkcollege) van 9.15 tot 11.00 in Wijkpl. 4/004, op het 'WSD [Witte Singel Doelen]-complex' (klik hier voor een plattegrond). Zie het rooster voor de planning van de colleges in het semester.

Voor het werkcollege op de dinsdagen geldt verplichte aanwezigheid ('80%-regeling').

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn (minimaal cijfer: 5.5). Voor elke toets is er slechts 1 herkansing. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.

 • Toets 1: woensdag 24 oktober 2012, 9-11 uur in Eyckh. 3/005
 • Toets 2 + Herkansing Toets 1: woensdag 9 januari 2013, 9-11 uur in Lipsius 002
 • Herkansing Toets 2: woensdag 16 januari 2013, 9-11 uur (locatie nog niet bekend)

Toets 1 beslaat de stof van de eerste vier colleges (1a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b): (a) de in het rooster opgegeven paragrafen in Russische Grammatica (afgekort: RG), (b) de collegestof, (c) het op college en de website (ook via StudentWebLogin) ter beschikking gestelde aanvullende (oefen)materiaal.

Toets 2 beslaat de stof van de laatste drie colleges (5a/b, 6a/b, 7a/b): (a) de in het rooster opgegeven paragrafen in Russische Grammatica (afgekort: RG), (b) de collegestof, (c) het op college en de website (ook via StudentWebLogin) ter beschikking gestelde aanvullende (oefen)materiaal.

Toets 2 bevat ook een of twee puzzels uit het databestand dat gebruikt is voor de website Puzzels Russische Grammatica.


Rooster

Let op: in de loop van de college-cyclus zijn afwijkingen op het rooster mogelijk.

Hoorcollege 1a: woensdag 12 september
Werkcollege 1b: dinsdag 11 september

Onderwerp

 • Het substantief: structuur en accentpatronen

Literatuur en oefeningen

Hoorcollege 2a: woensdag 19 september
Werkcollege 2b: dinsdag 25 september

Onderwerp

 • Het werkwoord: structuur en accentpatronen

Literatuur en oefeningen

Hoorcollege 3a: woensdag 26 september
Werkcollege 3b: dinsdag 2 oktober

Onderwerp

 • Participia en gerundia: vorming en gebruik

Literatuur en oefeningen

Hoorcollege 4a: woensdag 10 oktober
Werkcollege 4b: dinsdag 16 oktober

Onderwerp

 • Werkwoorden van beweging: vorming en gebruik

Literatuur en oefeningen

Toets 1: woensdag 24 oktober
Hoorcollege 5a: woensdag 31 oktober
Werkcollege 5b: dinsdag 6 november

Onderwerp

 • Het werkwoordsaspect: vorming

Literatuur en oefeningen

Hoorcollege 6a: woensdag 7 november
Werkcollege 6b: dinsdag 13 november

Onderwerp

 • Het werkwoordsaspect: gebruik (1)

Literatuur en oefeningen

Hoorcollege 7a: woensdag 14 november
Werkcollege 7b: dinsdag 20 november

Onderwerp

 • Het werkwoordsaspect: gebruik (2)

Literatuur en oefeningen


Literatuur

Verplicht
Aanbevolen
 • Wade, Terence: A Comprehensive Russian Grammar. Oxford: Blackwell, 2010 (3rd ed.).
 • Wade, Terence: A Russian Grammar Workbook. Oxford: Blackwell, 1995.