Academische Vaardigheden

2012-13: Academische Vaardigheden

Zie Blackboard voor de volledige cursusinformatie. Hieronder staan alleen mijn eigen (versleutelde) documenten die bij de cursus horen.


Maandag 17 september

Onderwerp
  • Introductie Slavistiek: bronnen en methoden
Literatuur

Maandag 5 november

Onderwerp
  • Transcriptie: Cyrillisch schrift en nieuwe media
Literatuur, oefening, opdracht
  • Opdracht voor vrijdag 23 november, 11.00 uur (versleuteld)

Maandag 12 november

Onderwerp
  • Bespreking oefening
  • Eventueel toelichting opdracht